Pontio


Wedi ei rannu dros chwe llawr, Pontio yw canolfan celfyddydau ac arloesi newydd Prifysgol Bangor. Mae’r adeilad, wedi ei gynllunio gan y penseiri Grimshaw, yn gartref i theatr hyblyg maint canolig wedi ei enwi ar ôl Bryn Terfel, stiwdio theatr sy’n dal hyd at 120 o bobl, sinema ddigidol sy’n dal 200, canolfan arloesi o’r radd flaenaf ac ystod eang o gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr gan gynnwys cartref newydd i Undeb y Myfyrwyr a nifer o ofodau dysgu ac addysgu. Mae hefyd yn cynnig bwyd a diod ym Mar Ffynnon ar Lefel 0, caffi Cegin a ciosg Copa. Mae Pontio yn cynnig pob math o adloniant saith diwrnod yr wythnos, o’r ffilmiau diweddaraf i gerddoriaeth a drama, gigs, syrcas gyfoes a theatr awyrol, sioeau cabaret a llawer mwy.

Mae Yna Le: https://youtu.be/16I2rywVSfw

Gwledd Syrcas 2019: https://youtu.be/M23lEbqE_DM