Menter Iaith Conwy


Mae Menter Iaith Conwy yn un o’r 22 Menter Iaith sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru i hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg ar lawr gwlad. Mae gwaith y Mentrau yn amrywio o sir i sir gan ein bod yn canolbwyntio ar wahanol ffyrdd o ddarparu cyfleoedd i’r cyhoedd i ddefnyddio eu Cymraeg, neu i hyrwyddo’r iaith yn lleol. Rydym yn Menter Iaith Conwy hefyd yn lwcus o gael rhannu swyddfa gyda sawl aelod o dim Menter Iaith Cymru, sy’n gyrru rhwydwaith y Mentrau Iaith ac yn arwain ar brosiectau cenedlaethol.

Sefydlwyd Menter Iaith Dinbych-Conwy fel corff gwirfoddol ym 1998 ar sail partneriaeth rhwng Canolfan Iaith Clwyd, Menter Dyffryn Clwyd a Menter Colwyn. Penderfynwyd diddymu Menter Iaith Dinbych-Conwy ym mis Medi 2003 er mwyn ffurfio dwy fenter sirol, sef Menter Iaith Conwy a Menter Iaith Sir Ddinbych. Y prif reswm dros wahanu oedd twf y Fenter o ran gweithgarwch, cynlluniau a staff. Mae’r drefn newydd wedi galluogi trefn weinyddol well, yn enwedig yn ariannol, oherwydd bod gan y ddwy sir nifer o gynlluniau sirol. Ers sefydlu Menter Iaith Conwy mae nifer y staff wedi cynyddu a’r cyfleusterau wedi gwella.

Mae ein gwaith yn amrywio o ddydd i ddydd gan ein bod yn gweithio gyda gwahanol grwpiau oedran a gallu ieithyddol, ond mae bob diwrnod yn ddiddorol iawn. I gael gwell syniad o’r hyn rydym yn ei ddarparu’n rheolaidd, ewch draw i’r dudalen Newyddion a Digwyddiadau ac i ddod o hyd i’n prif brosiectau dros y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf – ewch draw i dudalen Prosiectau.