Enterprise


Menter = EICH cyfle i lwyddo.

Drwy gydol y flwyddyn rydym yn darparu ystod eang ac amrywiol o weithdai anffurfiol AM DDIM, sesiynau cyflogwr, cystadlaethau, bŵtcamp cychwyn busnes a chyfleoedd unigryw i'ch cefnogi i fod yn fwy mentrus, a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd a rhagolygon ar gyfer y dyfodol. Meddwl am gychwyn busnes ond ddim yn gwybod ble i gychwyn? Edrychwch ddim pellach.

Gallwn gynnig i chi:

  • Gweithdai arloesi i'ch helpu i gynhyrchu syniadau busnes newydd

  • Cefnogaeth 1.1 uniongyrchol i ddatblygu a lansio eich syniad busnes

  • Cefnogaeth i ddatblygu cynnyrch a’i gael i'r farchnad

  • Cyfle i brofi masnach yn y gymuned, ar y stryd fawr ac mewn digwyddiadau yn y coleg

  • "Ydych chi?" Gweithdai datblygu menter sy’n cael eu cynnal gan ein entrepreneur preswyl

  • Cystadlaethau menter a chefnogaeth i gymryd rhan mewn cystadlaethau i gael cyllid.

Am ragor o wybodaeth: Karen Aerts aerts1k@gllm.ac.uk

Grŵp Facebook:https://www.facebook.com/groups/763518104448271

Syniadau Mawr Cymru:

https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy