Academi


Academi Menai Dwyfor

Mae Academi Menai Dwyfor yn fentr sy'n rhoi cyfle i athletwyr talentog ddatblygu eu potensial ar y maes chwarae i'r eithaf ac, ar yr un pryd, cyflawni'n academaidd hyd eithaf eu gallu.

Mae'n academiau chwaraeon yn cyfuno chwaraeon â dewis eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol sy'n gweddu i wahanol alluoedd a diddordebau. Golyga hyn y gallwch ennill cymwysterau a pharhau i hyfforddi a datblygu ym maes chwaraeon ar yr un pryd! Mae'r academïau hefyd yn darparu cyfleoedd i chi gael eich dewis i chwarae ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, er mwyn cyflawni eich potensial yn llawn.

Os oes ganddoch unrhyw ddiddordeb, cwblhewch y linc isod a mi fydd rhywyn mewn cysylltiad ar ddechrau'r tymor academaidd gyda mwy o fanylion pellach.

https://forms.gle/2ea7nkjM2EFvqZVk6

Am ragor o wybodaeth: Marc Lloyd Williams willia13m@gllm.ac.uk