Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Bws Gwennol Newydd - Campws y Rhyl

Rydym yn cyflwyno gwasanaeth newydd bws gwennol y coleg i fyfyrwyr ein campws yn y Rhyl.

Bwriad y gwasanaeth yw ei gwneud hi’n haws teithio i’r campws, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf.

Bydd y gwasanaeth yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener, a bydd ar gael ddwywaith yn y bore a dwywaith yn y prynhawn.

Mae'r gwasanaeth yn hollol rhad ac am ddim i fyfyrwyr y coleg. Bydd angen i chi ddangos eich cerdyn adnabod coleg i'r gyrrwr er mwyn defnyddio'r gwasanaeth bws gwennol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwasanaeth, anfonwch neges e-bost i transport@gllm.ac.uk

Gwasanaeth yn y bore - yn gadael o Orsaf Fysiau/Rheilffordd y Rhyl am 8:35am a 9am

  • Arhosfan 1: Gorsaf Fysiau/Rheilffordd y Rhyl
  • Arhosfan 2: Ffordd y Dyffryn, arhosfan Llys Glan Aber (ger garej Shell ar Ffordd Cefndy)
  • Arhosfan 3: Campws Coleg Llandrillo yn y Rhyl (gollwng teithwyr ar fin y Campws)

Gwasanaeth yn y prynhawn - yn gadael o gampws y Rhyl am 4.25pm a 4.50pm

  • Arhosfan 1: Campws Coleg Llandrillo yn y Rhyl (casglu teithwyr ar fin y Campws)
  • Arhosfan 2: Ffordd y Dyffryn, arhosfan Llys Glan Aber (ger garej Shell ar Ffordd Cefndy)
  • Arhosfan 3: Gorsaf Fysiau/Rheilffordd y Rhyl
Map Bws y Rhyl