Dechrau ym Mis Medi 2021

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r Coleg mis Medi.

Pryd mae’r flwyddyn gyntaf yn dechrau’r coleg ym Medi?

Bydd dysgwyr blwyddyn gyntaf llawn amser yn cofrestru ar ddiwrnodau gwahanol gan ddechrau o Ddydd Mawrth, 31ed Awst.

Dylech wedi derbyn e-bost gyda dyddiad eich diwrnod cynefino. Cysylltwch â ni gan e-bostio admissions@gllm.ac.uk am fwy o wybodaeth am eich diwrnod cyntaf ar safle coleg.

Yn ystod yr amser cynefino bydd amser i chi gwblhau’r broses gofrestru, cwrdd â thîm y cwrs ac i ymgyfarwyddo â’ch maes rhaglen a’ch safle.

Darllenwch eich e-byst coleg am am y wybodaeth ddiweddaraf.

Pryd mae’r ail flwyddyn yn dechrau’r coleg ym Medi?

Bydd pob dysgwr sydd yn mynd i ail flwyddyn eu rhaglen e.e UG i A2, Tystysgrif Diploma yn derbyn gwybodaeth yn eich cyfrif ebost coleg ar yr union ddyddiad cychwyn yn ddechrau o ddydd Iau, 2il Medi 2021.

Os nad ydych wedi derbyn ebost cysylltwch gydag un ai eich tiwtor personol neu e-bostiwch generalenquiries@gllm.ac.uk

Sut byddaf yn cyrraedd coleg?

Mae gwasanaethau cludiant y coleg yn dilyn y drefn a'r amserlen arferol, am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen hon.

Bydd angen i'r dysgwyr wisgo gorchuddion wyneb a dilyn canllawiau'r coleg ynghylch cludiant sydd ar gael yma.

Oes angen i mi dalu am unrhyw beth?

Mae pob dysgwr yn talu ffi gofrestru o £25.

Mae cefnogaeth ariannol ar gael i helpu tuag at gostau cwrs hanfodol. Mae ffurflenni cais ar gael i ddysgwyr yn y gofod cynefino ar-lein.

Covid 19

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, gofynnwn i ddysgwyr â symptomau Covid-19 ddilyn cyngor y llywodraeth a pheidio â mynychu’r coleg. Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc yma.

Mae pecynnau profi gartref am Covid-19 sef Profion Llif Unffordd (LFD) ar gael i bob dysgwr llawn amser/rhan-amser sylweddol/rheolaidd a phob dysgwr seiliedig ar waith sy'n dod i'r campws i astudio.

I gadw’n ddiogel ar safle coleg cytunwn i wisgo gorchud wyneb mewn ardaloedd cyffredin, cadw bellter cymdeithasol o 2m a glynu at systemau unffordd.

Ddim yn siŵr beth i’w wneud nesa’?

Os nad ydych wedi clywed gennym neu os hoffech astudio yn y coleg ym mis Medi, cysylltwch â ni trwy e-bostio generalenquiries@gllm.ac.uk