Salon Friars

Mae'r Salonau Gwallt a Harddwch wedi'u lleoli yn adeilad hanesyddol Friars ym Mangor.

Ymhlith y gwasanaethau trin gwallt a gynigir, mae lliwio, pyrmio, trin gwallt ar gyfer achlysuron arbennig, a thorri gwalltiau dynion a merched. Ymhlith y triniaethau Harddwch a Therapi Cyfannol, mae lliwio blew llygaid, cael gwared ar flew a thriniaethau sba (tylino maldodus, therapi cerrig poeth a thylino'r pen yn y dull Indiaidd).

Oriau agor

  • Dydd Llun: Cau
  • Dydd Mawrth: Cau
  • Dydd Mercher: 9.30am - 12.00pm, 1:00pm - 7:30pm
  • Dydd Iau: 1:00pm - 7:30pm
  • Dydd Gwener: 9:30am - 3:30pm

Edrychwch ar ein bwydlenni, prisiau a chynigion arbennig yma.

Manylion cyswllt

Dewch o hyd i ni ar Instagram!

@salonfriars

Coleg Menai Bangor Campus Friars