Astudio’n Rhan-amser...gyda manteision llawn!

A ydych chi eisiau datblygu sgiliau newydd, ennill cymwysterau a gwella eich rhagolygon swydd, neu ddysgu sgil newydd a gwneud ffrindiau newydd yr un pryd? Beth bynnag yw'ch breuddwydion, bydd gennym yn sicr gwrs rhan-amser sy'n addas i chi!

Mae ein rhaglenni Fin Nos a Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn cynnwys amrediad eang o gyrsiau hamdden, proffesiynol a gwella gyrfa sydd eisoes wedi trawsnewid bywydau miloedd o oedolion.

Caiff cyrsiau eu cynnal ar ein holl gampysau, a hefyd mewn safleoedd anffurfiol yn y gymuned fel llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol. Mae timau Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg yma i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau.

Dydi hi byth rhy hwyr i ddechrau rhywbeth newydd! Gwnewch gais ar ein gwefan heddiw, neu cysylltwch â ni ar: www.gllm.ac.uk/course-type/part-time Anfonwch e-bost i generalenquiries@gllm.ac.uk neu ffoniwch y llinell cyngor ar gyrsiau ar 01492 542 338 yn achos Coleg Llandrillo, 01758 701 385 yn achos Coleg Meirion Dwyfor, a 01248 383 333 yn achos Coleg Menai.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan iawn!

Lawrlwythwch gopi o'n prosbectws diweddaraf isod.

I Stock 1307666905 Large
PT

Rhan-amser: Medi 2022 (Coleg Llandrillo)

Lawrlwythwch ein prosbectysau diweddaraf.

Lawrlwytho
PT Menai

Rhan-amser: Medi 2022 (Coleg Menai/Coleg Meirion-Dwyfor)

Lawrlwythwch ein prosbectysau diweddaraf.

Lawrlwytho