Dechrau o'r newydd...

Cyrsiau Llawn Amser ar gyfer Tachwedd.

Ydych chi’n awyddus i ddechrau o'r newydd?

Mae gennym nifer cyfyngedig o raglenni dysgu llawn amser fydd yn dechrau yn Tachwedd 2021. Mae’r rhaglenni hyn yn cynnwys prif gymhwyster galwedigaethol nghyd â sgiliau hanfodol i ddatblygu’ch llythrennedd a’ch rhifedd.

Mae’r cyfleoedd yn cynnwys:

Campus Abergele:

Campws Llandrillo-yn-Rhos:

Campus Y Rhyl:

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r cyrsiau uchod, cysylltwch â ni heddiw!

Ffoniwch: 01492 542 338

E-bost: generalenquiries@gllm.ac.uk

I Stock 530425673