Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Wahoddiad - Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol: Grŵp Llandrillo Menai

Dydd Iau, 16 Chwefror, 2023 yn fyw ar Zoom

Ysgrifennaf atoch i'ch gwahodd i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Grŵp, sydd i’w gynnal ar ddydd Iau, Chwefror 16, 2023.

Byddwn yn cynnal y cyfarfod blynyddol dros Zoom, yn cychwyn am 5.30yh. Disgwylir i’r cyfarfod ddod i ben erbyn 6.30yh.

Gellir ymuno gyda’r cyfarfod yma:

Grŵp Llandrillo Menai - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Amser: Chwef 16, 2023 05:30yh

Ewch yma i ymuno gyda’r cyfarfod ar Zoom:

https://zoom.us/j/97214505967?pwd=Ujd6Z2EwaTRzeHBIRFdJRkZDZUFtdz09

Meeting ID: 972 1450 5967
Passcode: 265909

Bydd y Grŵp yn cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol 2021-22 yn y cyfarfod, a bydd cyflwyniad gan Mr Dafydd Evans, Prif Weithredwr y Grŵp.

Mae hon yn gyfle i chi ymuno gyda ni i glywed am gynnydd a pherfformiad y Grŵp yn 2021-22, fel mae’n edrych ar y dyfodol.

Byddwn yn falch iawn pe baech yn gallu ymuno, a gofynnwn yn garedig i chi gadarnhau eich presenoldeb drwy e-bostio t.prosser@gllm.ac.uk

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar y sgrin.