Blwyddyn newydd, dechrau newydd...

Hoffech chi gael dechrau newydd ym mis Ionawr?

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau'n dechrau fis Ionawr, gan gynnwys rhaglenni llawn amser, cyrsiau rhan-amser, a chyfleoedd i ddatblygu gyrfa neu ailhyfforddi drwy Gyfrif Dysgu Personol.

Cyrsiau Llawn Amser:
Mae ein rhaglenni llawn amser yn cynnwys prif gymhwyster galwedigaethol ynghyd â sgiliau hanfodol i ddatblygu’ch rhifedd a'ch llythrennedd.

Coleg Llandrillo:

Coleg Menai:

Os ydych yn gwybod pa gwrs llawn amser yr ydych am wneud cais amdano, gallwch wneud cais ar-lein yn uniongyrchol o'r dudalen sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y cwrs.

Cyfrifon Dysgu Personol:
Mae Cyfrif Dysgu Personol yn ffordd hyblyg o gael hyfforddiant am ddim mewn amrywiaeth eang o feysydd.

Mae'r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i chi feithrin sgiliau newydd a chael y cymwysterau y mae ar gyflogwyr eu hangen – gan eich helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa bresennol neu chwilio am gyfleoedd newydd.

Gallwch gyfuno'r cyrsiau hyn â'ch swydd bresennol a'ch cyfrifoldebau teuluol ac mae gennym ddewis helaeth o leoliadau a dyddiadau ar gael.

Dewch i wybod mwy.

Cyrsiau Rhan Amser:
Ydych chi eisiau astudio er mwyn datblygu sgiliau newydd, i ennill cymwysterau neu ar gyfer hamdden? Mae rhaglenni rhan amser yn cynnwys amrediad eang o weithgareddau dysgu a chyrsiau sydd wedi trawsnewid bywydau miloedd o oedolion.

Lawrlwythwch ein harweinlyfrau i'r cyrsiau rhan-amser sy'n dechrau ym mis Ionawr yma.

Cymwysterau NVQ Seiliedig ar Waith:
Cymwysterau perthnasol i fyd gwaith yw NVQs a’u pwrpas yw dangos bod gan unigolyn y sgiliau a’r wybodaeth sy’n angenrheidiol i wneud swydd benodol. Mae cymwysterau NVQ i’r dim os ydych yn awyddus i ennill cymhwyster sy’n cyd-fynd â’ch cyfrifoldebau gwaith.

Gall y cymwysterau hyn ddatblygu’ch sgiliau neu, os ydych mewn swydd newydd, fod yn fodd i chi gael hyfforddiant ar gyfer eich rôl.

Dewch i wybod mwy.

I Stock 530425673