CYNORTHWY-YDD GWEINYDDOL – ARIANNU ALLANOL hyd at 30/06/2023

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU

Canolbwyntio ar ddata heb fod yn ariannol sy'n cefnogi prosiectau UE ac a Ariennir yn Allanol a darparu cefnogaeth weinyddol gyfrinachol.

Manylion Swydd

Cyfeirnod y Swydd

CS/073/21

Cyflog

£19,636 - £21,027 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith

  • Llangefni

Hawl gwyliau

28 diwrnod y flwyddyn, yn ogystla â Gwyl y Banc a diwrnodau effeithlonrwydd

Patrwm gweithio

37 awr yr wythnos

Hawliau Pensiwn

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

25 Hyd 2021 12:00

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Disability Confident Logo
Investors In Diversity Logo