Prentisiaethau Gradd

Mae prentisiaethau gradd yn cynnig llwybr gwahanol i'r un addysg uwch academaidd arferol. Maent yn cyfuno gwaith llawn amser ag astudio'n rhan-amser.

Wrth wneud Prentisiaeth Gradd, byddwch yn gweithio i'ch cyflogwr am bedwar diwrnod yr wythnos ac yn treulio diwrnod ac un min nos yn astudio.

Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf byddwch yn astudio yn y coleg am un diwrnod ac un min nos yr wythnos. Ym mlwyddyn olaf y Brentisiaeth Gradd byddwch yn symud i Brifysgol Bangor i astudio am ddiwrnod yr wythnos i gwblhau'r cymhwyster BSc (Anrh). Ar y diwedd, byddwch yn graddio gyda gradd o Brifysgol Bangor.

Mae'r graddau prentisiaeth hyn yn cael ei hariannu'n llawn, felly byddwch yn cael profiad gwaith gwerthfawr yn ogystal â gradd sy'n berthnasol i ddiwydiant heb orfod talu ceiniog!

Manteision prentisiaethau gradd

  • Dim dyled – Fel arfer mae myfyrwyr addysg uwch yn wynebu ffioedd dysgu o dros £9,000 y flwyddyn, ynghyd â'r costau byw sy'n gysylltiedig ag astudio oddi cartref. Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu hariannu'n llawn gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru – felly cewch holl fanteision gradd gonfensiynol heb orfod dioddef yr anfanteision ariannol!
  • Ennill cyflog wrth ddysgu – Fel Prentis Gradd byddwch yn cael eich cyflogi am ran o'r cwrs, sy'n golygu y byddwch yn ennill cyflog tra hefyd yn astudio.
  • Cymhwyster diwydiannol – Mae'ch cymhwyster yn uniongyrchol berthnasol i'ch diwydiant, felly rydych chi a'ch cyflogwr yn meithrin y sgiliau sydd arnoch eu hangen i lwyddo.
  • Sgiliau Byd Gwaith – ynghyd â chymhwyster academaidd, mae Prentisiaeth Gradd yn caniatáu i chi barhau i gael profiad gwaith ymarferol a datblygu eich gyrfa.

Gofynion mynediad
Mae angen i chi fod yn gweithio un ai'n llawn amser neu'n rhan-amser (o leiaf 16 awr yr wythnos) mewn diwydiant perthnasol.

Pa Brentisiaethau Gradd sydd ar gael?
Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Prentisiaethau Gradd BSc (Anrh) mewn:

  • Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol
  • Seiberddiogelwch Cymhwysol
  • Gwyddor Data Gymhwysol
  • Systemau Peirianneg Fecanyddol Gymhwysol
  • Peirianneg Drydanol/Electronig Gymhwysol

I drafod y cyfleoedd sydd ar gael, cysylltwch yn uniongyrchol â ni ar apprenticeships@gllm.ac.uk neu apprenticeships@bangor.ac.uk

Computing new VR suite 51 WEB