Various Care Sector Job

Mae Gofalwn Cymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofal cymdeithasol, y

blynyddoedd cynnar a gofal plant gan geisio denu mwy o bobl gyda’r sgiliau a’r gwerthoedd

cywir i weithio mewn swyddi gofal gyda phlant ac oedolion.

Gyda dros 65 o rolau gwahanol yn amrywio o weithwyr cymdeithasol, gweithwyr cymorth

Ieuenctid, rolau gweinyddol, cymhorthyddïon gofal mewn lleoliadau preswyl ac yn y

gymuned, swyddogion cefnogi teulu.. ma’ na rywbeth at ddant pawb.

Os oes gennych chi agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna ar gyfer y rhan fwyaf o

rolau, gallwch dderbyn unrhyw hyfforddiant ac ennill unrhyw gymwysterau sydd eu hangen arnoch

chi tra’n gweithio. Mae pob math o ffyrdd o weithio’n hyblyg, felly gallwch drefnu gofalu am bobl

o’ch cwmpas chi a’ch teulu.


Sut i wneud cais

https://gofalwn.cymru/swyddi/


Manylion Swydd

Sir

Gwynedd

categori

Llawn Amser / Full-time

Sectro

Sector Gofal / Care Sector

Dyddiad cau

31.12.21

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk