Rôl Gweithiwr Cefnogi ydy ei gwneud hi'n bosib i breswylwyr fyw bywyd ystyrlon llawn drwy roi cynllun cefnogi sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar waith. Byddwch yn eu cefnogi i gyflawni hyd eithaf eu gallu drwy gyfuniad o gefnogaeth a gofal penodol. Byddwch yn cyflawni hyn fel aelod o dîm o staff ymroddedig, cymwys a galluog sy'n rhoi lle canolog i bobl sy'n byw yma. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gynorthwyo pobl i fod mor annibynnol â phosib er mwyn gwneud y mwyaf o safon eu bywyd. Rolau llawn amser, Rhan amser a Banc ar gael.

£8.91 - £9.50 yr awr, yn ddibynnol ar brofiad.

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o'n rolau, galwch ein Tîm Gweithlu ar 01824 572 020


Sut i wneud cais

Please send your CV to Workforce@mhc-uk.com or apply via our website.


Manylion Swydd

Sir

Sir Ddinbych / Denbighshire

categori

Llawn Amser / Full-time

Sectro

Sector Gofal / Care Sector

Gwefan

https://team-mhc.com

Dyddiad cau

28.02.22

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk