Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Ydych chi’n chwilio am swydd haf? Mae gennym gyfleoedd gwych i ennill profiad o fewn y diwydiant gwestai. Rydym ni'n chwilio am bobl gyfeillgar a brwdfrydig yn ein hadrannau Ystafell Fwyta, Cegin a Chadw Tŷ, i gyflenwi yn ystod gwyliau haf o Fehefin/Gorffennaf.

Nid yw profiad blaenorol yn angenrheidiol - mae hyblygrwydd ac agwedd ardderchog yn anghenraid, a bydd angen i chi fod ar gael ar gyfer boreau, gyda'r nos a phenwythnosau.


Sut i wneud cais

Er mwyn gwneud cais anfonwch eich manylion at backoffice@trefwales.com gan nodi pa swydd rydych yn gwneud cais amdani.


Manylion Swydd

Lleoliad

Aberdyfi

Sir

Gwynedd

categori

Cytundeb Cyfnod Penodedig

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Dyddiad cau

30.06.21

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk