Chwilio am labrwr tirlunio hunangyflogedig, i weithio i ddechrau fel

isgontractwyr ar sail contract wrth gontract.

Gan fod y gwaith yn cynnwys walio cerrig, slabio, gosod blociau, yn ogystal â dyletswyddau labro a

thirlunio gerddi cyffredinol, bydd gwaith cyson i rywun aml-sgil, gyda llygad fanwl a phwyll taclus

yn ei waith.

Mae cludiant eich hun yn hanfodol.

Tâl yn dibynnol ar brofiad a gallu.


Sut i wneud cais

GTOWEN@WINDOWSLIVE.COM / Mobile: 07593667471


Manylion Swydd

Sir

Gwynedd

categori

Cytundeb Cyfnod Penededig / Fixed-term

Sectro

Diwydiant Adeiladu / Building Industry

Dyddiad cau

01.01.22

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk