Health Care Assistant

Oherwydd agoriad ein estyniad newydd rydym yn chwilio am gynorthwywyr gofal iechyd i ymuno â'n tîm cyfeillgar

o ofalwyr a nyrsys yn ein cartref Nyrsio. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cynorthwyo preswylwyr gyda'u

gweithgareddau o ddydd i ddydd. Swyddi rhan amser ac amser llawn ar gael. Cysylltwch gyda ni am fwy o

wybodaeth.


Sut i wneud cais

Please phone 01690770384 or e-mail c.b.y.e@hotmail.co.uk to apply.


Manylion Swydd

Sir

Conwy

categori

Llawn Amser / Full-time

Sectro

Sector Gofal / Care Sector

Dyddiad cau

31.10.21

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk