Food & Beverage Team Members (Waiters/ress, Runners, Bar Team Members)

Rydym yn chwilio am Aelodau Tîm Bwyd a Diod sy'n rhannu ein hangerdd am letygarwch!

Pwy ydyn ni? Rydyn ni'n ifanc, yn fywiog ac yn flaengar * Rydyn ni'n canolbwyntio'n llwyr ar gwsmeriaid * Rydyn ni'n ymfalchïo yn ein safonau a'n gwasanaeth

Yr hyn rydyn ni'n ei gynnig i'n Tîm • Amgylchedd Ffantastig i yrru'ch Gyrfa Ymlaen * Pecyn Tâl sy'n hollol gystadleuol * Cymorth Teithio i'r Gwaith (yn ddarostyngedig i amodau) * Cymhellion a Gwobrwyon Tîm • Gostyngiad Staff ar Fwyd a Diod • Hyfforddiant Ar-Lein a Parhaus * Oriau hyblyg * Gwisg Ymlacio Fodern a Ddarperir a Chynghorau *

Mae gan ein Tîm Bersonoliaeth ac unigolrwydd • Angerdd am fwyd a gwasanaeth - mae'n rhaid i chi roi hoot! • Ethig gwaith rhagorol ac agwedd galluog, i gyd-fynd â'n tîm. • Fel aelod o'n tîm bydd gennych yr awydd i weithio'n galed mewn amgylchedd cyfeillgar hwyliog * Gwnewch gais i ddarganfod mwy!


Sut i wneud cais

By calling 01766 512138 or email hotel@aberdunant.com


Manylion Swydd

Sir

Gwynedd

categori

Rhan Amser / Part-time

Sectro

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk