Cynorthwyydd Cylch Meithrin Morfa Nefyn/Cylch Meithrin Assistant

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gymhorthydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg. Gofynnir am brofiad a chymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar o leiaf Lefel 2 i ofalu am blant. Byddai profiad o weithio mewn cylch blaenorol o fantais, ond nid yn angenrheidiol.


Sut i wneud cais

Ffurflen gais ar gael trwy ebostio ysgrifenydd.cylchmorfa@gmail.com


Manylion Swydd

Lleoliad

Morfa Nefyn

Sir

Gwynedd

categori

Llawn Amser

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Dyddiad cau

31.03.22

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk