Rydym yn chwilio am Commis Chef yn y Plough i weithio gyda’n nos ac ar benwythnosau. Cyfle perffaith i baratoi a choginio bwyd.


Sut i wneud cais

jobs@wisetrace.co.uk


Manylion Swydd

Sir

Sir Ddinbych / Denbighshire

categori

Llawn Amser / Full-time

Sectro

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Gwefan

http://www.ploughsa.com

Dyddiad cau

30.11.21

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk