Gweithio gyda thîm o gogyddion mewn bwyty sy'n agored bob diwrnod drwy gydol y flwyddyn. Mae'r dyletswyddau'n cynnwys helpu i baratoi a gweini ein seigiau a'n pwdinau cartref, a chadw'r gegin yn lân yn unol â safonau glanweithdra.

⁠Pob agwedd ar waith cegin, o'r paratoi i'r gweini


How to apply

E-bostiwch/Please email - homecookinllandudno@aol.co.uk


Manylion Swydd

County

Conwy

category

Llawn Amser / Full-time

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Dyddiad cau

21.08.21

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk