Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Rydym yn chwilio am aelod o staff banc i ymuno â'n tîm hyfryd sy'n darparu gofal 24 awr i ddwy fenyw ifanc weithgar sy'n byw yn eu cartref eu hunain yn Neganwy ac allan yn y gymuned. Mae unrhyw oriau sydd i'w llenwi yn cael eu postio cyn dechrau pob mis. Gallent fod yn sesiynau cysgu neu yn ystod y dydd, gyda'r nos, neu'n gyfuniad. Y gyfradd fesul awr yw £ 10.90.


Sut i wneud cais

Cysylltwch ag Amanda Pemberton ar 07799467773 neu pembies10@hotmail.co.uk i gael mwy o wybodaeth.


Manylion Swydd

Lleoliad

Deganwy

Sir

Conwy

categori

Rhan Amser

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Dyddiad cau

03.12.21

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk