Swyddi Gwag Gofalwyr - Cyfraddau Cyflog rhagorol (£9.50- £ 11.50 yr awr) / Rhagolygon gyrfa rhagorol / Amodau

gwaith hyblyg / Amgylchedd gwaith cyfeillgar / Cyfleoedd Hyfforddi Rhagorol (NVQ trwy Goleg Cambria) - dewch i

ymuno â'n tîm ymroddedig - gan ddarparu gofal rhagorol a dysgu sgiliau newydd yn ein Cartref Nyrsio 30 gwely -

gofalu am oedolion dros 18 oed. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn. Cyfraddau cyflog (gall ddibynnu ar

sgiliau os ydych yn 25 oed ac yn iau) £ 9.50 - £ 11.50 yr awr (yn dibynnu ar gymwysterau perthnasol). Tâl cynyddol

yr awr am weithio oriau anghymdeithasol, penwythnosau a dyletswyddau nos. Amseroedd llawn a rhan ar gael.

Gyrrwch eich manylion inni ar c.b.y.e@hotmail.co.uk neu i drafod yna ffoniwch ni ar 01690770384.


Sut i wneud cais

Please send your CV to us at c.b.y.e@hotmail.co.uk or ring us on 01690770384 for further information


Manylion Swydd

Sir

Conwy

categori

Llawn Amser / Full-time

Sectro

Sector Gofal / Care Sector

Dyddiad cau

31.10.21

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk