Dylai fod wedi cymhwyso. Byddwn yn cynnig hyfforddiant llawn. Dylai fedru dysgu'n gyflym. Dylai feddu ar ddiddordeb mewn triniaethau harddwch aeliau ac amrannau.


Sut i wneud cais

Manylion Swydd

Sir

Conwy

categori

Llawn Amser / Full-time

Sectro

Manwerthu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid / Retail & Customer Service

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk