Aelod o Dîm Glanhau Llety

Rydym yn chwilio am unigolion hawddgar a dymunol sydd â'u bryd ar gynorthwyo eraill i greu atgofion fydd yn parhau am byth. Mae swyddi rhan amser ar gael yma yn Hafan, rydym yn cynnig hyfforddiant mewnol ac yn sicrhau bod pob aelod o'r tîm yn cadw at reoliadau Covid wrth fynd ati i gyflawni eu gwaith.

Mae'r parc yn 500 acer, a'r llety wedi'i rannu rhwng rhannau gogleddol a deheuol y parc. Mae tîm cynnes a chyfeillgar yn gofalu am y ddau ac yn sicrhau eich bod yn gartrefol yn eich rôl o'r diwrnod cyntaf.


Sut i wneud cais

https://havencareers.co.uk/- ‘Location Tab’ search ‘Hafan Y Mor’ or email to enquire at lewis.odonnell@bourne-leisure.co.uk


Manylion Swydd

Sir

Gwynedd

categori

Rhan Amser / Part-time

Sectro

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Gwefan

https://havencareers.co.uk/

Dyddiad cau

13.05.21

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk