Bywyd Coleg

Mae gan fyfyrwyr yn ein colegau fynediad i amrywiaeth o gyfleusterau, clybiau a gwasanaethau. O'r llyfrgelloedd a'r gwasanaethau adnoddau dysgu, i'r caffis, bwytai, a champfeydd ac academïau chwaraeon - mae ein myfyrwyr yn cael eu difetha am ddewis!

Vlogging project

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ariannu prosiect flogio ‘Trwy ein Llygaid: Y Gymraeg ar Gamera’ i Gangen Grŵp Llandrillo Menai sydd yn casglu flogs gan ddysgwyr (a staff) ar bynciau eang. Mae’r prosiect wedi ei ddatblygu ers Tachwedd 2020, cymerwch gip ar fideos ar ein sianel YouTube.

Cynwal ap Myrddin

Cynwal ap Myrddin oedd Llysgennad Dysgwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Ngholeg Meirion - Dwyfor am eleni. Yn y fideo hwn mae Cynwal yn esbonio pam yr ymgeisiodd i fod yn Lysgennad, y profiadau sy’n aros yn y cof fel rhan o’r swydd yn ogystal â dwyn perswad ar fyfyrwyr y dyfodol i wneud cais ar gyfer y swydd. Os ydych chi’n angerddol am y Gymraeg, ac yn edrych ymlaen at y digwyddiadau Cymraeg sydd ar y gweill gobeithio, gwyliwch y fideo hwn.

Seren Brown

Mae Seren Haf Brown wedi bod yn brysur eleni fel Llysgennad Actif a Llysgennad Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Ngholeg Llandrillo. Dyma flas ar yr hyn mae wedi llwyddo i’w gyflawnu yn eu rôl yn ei chyfnod yn y coleg.

Poppy Burns

Bywyd Myfyrwraig Perfformio o astudio o gartref yn ystod cyfnod clo 2020.