Cerddoriaeth

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Cerdd ym mhob un o'n colegau: o Dechnoleg Cerdd i'r Celfyddydau Perfformio a Theatr Gerdd! Mae ein myfyrwyr yn perfformio mewn digwyddiadau amrywiol trwy gydol y flwyddyn.

Alffa

Croesawyd cyn-ddysgwr llwyddiannus yn ôl ar Ddydd Miwisg Cymru 2021, i wneud sesiwn cwestiwn ac ateb gyda dysgwyr presennol. Mi oedd aelodau’r band adnabyddus, Alffa, Dion Jones ac Sion Land, sydd wedi torri sawl record gyda’u caneuon, yn astudio Cwrs Cerddoriaeth yn Coleg Menai a phleser oedd cael Dion i ateb cwestiynau’r dysgwyr a thiwtoriaid am ei fywyd yn y coleg a’u llwyddiant ers hynny. Dyma flas o’r sesiwn.

Makaton-Calon Lan

Crewyd fideo Makaton ar y gân Calon Lân gan Iago McGuire ar ein cyfer ar Ddydd Miwsig Cymru. Beth am i chi ddilyn y symudiadau ac ail-greu’r gân?

Sosban Fach - Sgiliau Byw yn Annibynnol

Dysgwyr Sgiliau Byw yn Annibynnol yn perfformio Sosban Fach, fel rhan o ddathliadau Dydd Miwisg Cymru yn 2019.

Harbwr Diogel - Terry Tuffrey

Mae Terry Tuffrey, Llywydd Undeb Coleg Meirion-Dwyfor yn ffan enfawr o Elin Fflur a chafodd y profiad llynedd o ganu deuawd, ar raglen S4C ‘Canu gyda fy arwr.’ Ers hynny, mae Terry hefyd wedi perfformio’r gân a berfformiwyd ar y rhaglen sef ‘Harbwr Diogel’ mewn cyfrafod Panel Iaith y Grŵp, felly dyma flas ar ei berfformiad a’r profiad.