Busnes a Thechnoleg

Mae'r colegau'n cynnig cyrsiau mewn disgyblaethau Busnes a Thechnoleg. Gall yr entrepreneuriaid ymhlith ein myfyrwyr hyd yn oed elwa o arweiniad a chefnogaeth busnes am ddim gan ein mentoriaid busnes mewnol!

As a part of our vlogging project ‘Trwy ein llygaid: Y Gymraeg ar Gamera’, Aled Griffiths had created a series of training sessions for the learners to start vlogging. Here’s a taste of the training, presenting some tips on editing. If you’d like to know more about Aled, follow him on social media - @aledspicture, for more training videos and learners’ vlogs, take a look at the Branch’s YouTube channel - @cangengllm

Dyma Shoned Owen, sylfaenydd 'Tanya Whitebits!' gyda'i hawgrymiadau gorau ar gyfer cael eich busnes ar Instagram!

Awyddus i greu fideo ar y cyfryngau cymdiethasol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Dim hyder? Ofn gwneud camgymeriadau? Dyma’r fideo i chi! Yma mae Meleri Bowen yn rhannu ei syniadau, cyngor a’i phrofiad ar sut i fynd ati i greu chwip o fideo. Os oes gynnoch chi hyder, gall dim eich rhwystro.