Dydd Llun - Lles

Mae lles ein myfyrwyr yn bwysig iawn i ni. Mae ein colegau yn cynnig amrywiaeth o glybiau chwaraeon i'ch helpu chi i gadw'n actif - yn ogystal â'r Rhaglen Llysgenhadon Actif. Mae cefnogaeth gyfrinachol a chwnsela ar gael i fyfyrwyr a allai fod yn profi anawsterau personol, emosiynol a / neu les.

Mae Jody Cain, Llysgennad Gweithredol Grŵp Llandrillo Menai, yn dweud wrthym pam na fydd ei chyfnodau'n ei hatal rhag cyflawni ei nodau.

Cyflwyniad Rhaglen Llysgenhadon Actif GLLM

Hannah Hughes, Swyddog Ymgysylltu Rygbi Grŵp Llandrillo Menai sy'n mynd â ni drwy rai ymarferion.

Hannah Hughes, Swyddog Ymgysylltu Rygbi Grŵp Llandrillo Menai sy'n mynd â ni drwy rai ymarferion.