Gyrfaoedd

Mae ein cyrsiau'n paratoi ein myfyrwyr ar gyfer bywyd gwaith - beth bynnag yw eu dyheadau gyrfaol! Mae ein Gwasanaethau Myfyrwyr hefyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad mewn gyrfaoedd, cyfleoedd gwaith, Addysg Uwch, a mwy. Beth bynnag yw gyrfa eich breuddwydion, rydyn ni yma i'ch helpu chi i gyrraedd yno.

Glenydd Hughes

Dyma fideo gan Glenydd Hughes, sy’n gweithio fel Darlithydd Arlwyo yng Ngholeg Llandrillo. Yn ei gyflwyniad cewch wybod am y gwahanol gyrsiau arlwyo a’u cynnwys, pwysigrwydd sgiliau dwyieithog i’r diwyniant yn ogystal â’r cyfleodd swyddi yn y dyfodol. Os ydych chi wedi ystyried dilyn cwrs Arlwyo, mae’r fideo werth ei wylio.

Wendy Pierce Thompson

Dyma fideo gan Wendy Pierce Thompson. Mae Wendy yn gweithio fel Darlithydd Trin Gwallt yng Ngholeg Llandrillo yn ogystal â bod yn berchennog ar siop trin gwallt ei hun. Mae ei chyflwyniad yn cyfeirio at y gwahanaol gyrsiau trin gwallt a barbro sydd ar gael a’u cynnwys, ateb amrywiaeth o gwestiynau ynglŷn a’r diwydiant, mantais y Gymraeg yn y diwydiant yn ogystal â ‘top tips’ ar gyfer y dyfodol.

Hannah

Mae Hannah yn fyfyriwr Trin Gwallt yng Ngholeg Llandrillo ar ôl gorffen ei hastudiaethau yn Ysgol y Creuddwyn. Cewch wybod pam y gwnaeth hi ddewis y cwrs trin gwalltt, rhan orau o’r cwrs yn ogystal â mantais y Gymraeg iddi hi wrth ddelio â chleiantiaid.

Holly

Dyma fideo gan Holly sy’n astudio Trin Gwallt, Lefel 2 yng Ngholeg Llandrillo. Mae Holly yn sôn am ei hoff ran o’r cwrs, yr help a gaiff gan ei ffrindiau, a sut fod defnyddio ei sgiliau Cymraeg a dwyieithog yn y diwydiant yn fodd i godi ei hyder hi a’i chleientiaid i siarad Cymraeg.

Mikey Denman

Dyma gyfraniad Mikey Denman, sydd yn astudio cwrs nyrsio yn Abertawe i’n Cynhadledd rhithiol Iechyd a Gofal, i bwysleisio gwerth y Gymraeg yn y sector. Mae Mikey wedi profi profiadau unigryw gan ei fod yn medru’r Gymraeg.