Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Digwyddiad Agored (Myfyrwyr 16+ ac Oedolion)

Dydd Iau 08 Mehefin

16:30 - 18:30

  • Llandrillo-yn-Rhos

P'un a ydych yn gorffen eich arholiadau TGAU ac yn meddwl beth i'w wneud nesaf, neu'n fyfyriwr mwy aeddfed sy'n awyddus i ddychwelyd i fyd addysg - mae gennym rywbeth at ddant pawb.

Yn y digwyddiad hwn gallwch ddarganfod mwy am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael, sut brofiad yw astudio yn y coleg a'r cymorth rhagorol sydd ar gael! Gallwch hefyd gwrdd â'r tiwtoriaid, gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych a chael cyngor ar sut i sicrhau eich lle ar gyfer Medi.

Oeddech chi'n gwybod? Mae gwahanol fathau o gymorth ariannol ar gael i helpu oedolion sy'n fyfyrwyr yn y coleg gyda'r costau sy'n gysylltiedig â'u cwrs. Gall y rhain helpu i dalu am offer, gwisgoedd, cludiant a gofal plant. Dewch y wybod mwy.

Os ydych am ddychwelyd i fyd addysg er mwyn gwella eich cyfleoedd, dewch i'n digwyddiad agored i weld sut y gallwn ni eich helpu.Archebu eich lle yn y digwyddiad hwn


Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.

Gallwch ymweld â chynifer o feysydd ag y dymunwch yn y digwyddiad.