Campws Glynllifon - Digwyddiad Agored / Digwyddiad Ymgysylltu Cymunedol

Sad 11 Meh

10:00 - 14:00

  • Glynllifon

COFIWCH: I archebu eich lle yn un o'n digwyddiadau. Defnyddiwch y ffurflen archebu ar waelod y brif dudalen ddigwyddiadau yma.

Yn y digwyddiad hwn gallwch ddarganfod mwy am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael, sut brofiad yw astudio yn y coleg a'r cymorth rhagorol sydd ar gael! Gallwch hefyd gwrdd â’r tiwtoriaid, gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych a chael cyngor ar sut i sicrhau eich lle ar gyfer Medi 2022.

Pynciau sydd ar gael:

  • Astudiaethau Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol
  • Amaethyddiaeth
  • Peirianneg Diwydiannau’r Tir
  • Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad

Sut i ddod o hyd i ni:

Coleg Glynllifon

Ffordd Clynnog

LL54 5DU