Campws Llangefni - Digwyddiad Ymgysylltu Cymunedol

Sad 11 Meh

10:00 - 14:00

 • Llangefni

COFIWCH: I archebu eich lle yn un o'n digwyddiadau. Defnyddiwch y ffurflen archebu ar waelod y brif dudalen ddigwyddiadau yma.

Nôd ein Digwyddiad Ymgysylltu Cymunedol yw dod â phobl leol ynghyd a rhoi’r cyfle iddynt ddarganfod mwy am Gampws Llangefni, Coleg Menai.

Cewch weld y cyfleusterau, siarad â staff am y cyrsiau fydd yn dechrau fis Medi a gweld ein cynlluniau ar gyfer datblygu'r campws.

Byddwch hefyd yn gallu cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau hwyliog.

Mae'r digwyddiad yn agored i bawb!

Gan gynnwys:

 • Disgyblion ysgol yr ardal yn edrych ar eich opsiynau ar gyfer mis Medi

 • Rhieni sydd am ymweld â'r campws i weld y cyfleusterau a siarad â'r staff

 • Trigolion lleol sydd â diddordeb mewn gweld beth sydd gan y coleg a gwasanaethau lleol i'w gynnig

Pynciau sydd ar gael:

 • Lefel A
 • Adeiladu
 • Datblygiad ac Addysg Plant
 • Cyfrifiadura
 • Peirianneg
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Sgiliau Byw'n Annibynnol
 • Cyfryngau
 • Cerbyd Modur
 • Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus