Campws Dolgellau - Digwyddiad Ymgysylltu Cymunedol

Sad 11 Meh

11:00 - 14:00

 • Dolgellau

COFIWCH: I archebu eich lle yn un o'n digwyddiadau. Defnyddiwch y ffurflen archebu ar waelod y brif dudalen ddigwyddiadau yma.

Nôd ein Digwyddiad Ymgysylltu Cymunedol yw dod â phobl leol ynghyd a rhoi’r cyfle iddynt ddarganfod mwy am Gampws Dolgellau, Coleg Meirion-Dwyfor.

Cewch weld y cyfleusterau, siarad â staff am y cyrsiau fydd yn dechrau fis Medi a byddwch hefyd yn gallu cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau hwyliog.

Mae'r digwyddiad yn agored i bawb!

Gan gynnwys:

 • Disgyblion ysgol yr ardal yn edrych ar eich opsiynau ar gyfer mis Medi

 • Rhieni sydd am ymweld â'r campws i weld y cyfleusterau a siarad â'r staff

 • Trigolion lleol sydd â diddordeb mewn gweld beth sydd gan y coleg a gwasanaethau lleol i'w gynnig

Pynciau sydd ar gael:

 • Celf a Dylunio
 • Lefel-A
 • Therapi Harddwch
 • Busnes
 • Cyfrifiadura
 • Adeiladu
 • Graddau
 • Peirianneg
 • Trin Gwallt
 • Lletygarwch
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Sgiliau Byw'n Annibynnol
 • Chwaraeon