Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Lefel A - Digwyddiad 'Gwneud Cais'

Dydd Mawrth 20 Mehefin

14:00 - 16:00

  • Llandrillo-yn-Rhos

Dyma dy gyfle i gwrdd â'r tiwtoriaid, i weld y campws a'r cyfleusterau ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gen ti.

Cei gyfle hefyd i gyflwyno dy gais i astudio pynciau Lefel A yn y coleg o fis Medi ymlaen.Archebu eich lle yn y digwyddiad hwn


Nid oes angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.