Cymraeg ar gyfer Gŵyl a Gwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caernarfon
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Skills for Work
  Cymuned
 • Hyd:

  30 wythnos dros 3 tymor (blociau o 10 wythnos), 2.5 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi eisiau rhoi sglein ar eich Cymraeg ar gyfer y gwaith neu ar gyfer ddarpar gyflogaeth?

Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i roi sglein ar eich gwaith ysgrifenedig yn ogystal â'ch iaith lafar. Magu hyder wrth ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg a defnyddio gwahanol arddulliau ysgrifenedig. Byddwch hefyd yn magu hyder wrth siarad a thrafod drwy gyfrwng y Gymraeg drwy drafodaethau grŵp. Byddwch yn defnyddio gwahanol arddulliau ysgrifenedig.

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

 • Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o addysgu.

Asesiad

 • Asesiad o waith cwrs, tasgau a phrofion SHC, portffolio.

Dilyniant

Gweithio tuag at lefel uwch.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.