Lles Trwy Adeiladu Hyder

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Denbigh HWB, Colwyn Bay Library
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyrsiau Hamdden
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 14 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

 • Adeiladu hunan wytnwch
 • Cymorth cyfathrebu
 • Helpwch i ddatblygu hunan-werth
 • Cynyddu dealltwriaeth ddyfnach o les

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o raglenni gyda Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.