Ystafell Ddosbarth Rithwir – Rheoli Prosiectau i Weithwyr Proffesiynol (PMP)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Cyflwynir y cwrs hwn mewn ystafell ddosbarth rithwir. ⁠Mae cyrsiau a gynhelir mewn ystafelloedd dosbarth rhithwir yr un fath â rhai a gynhelir wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth arferol, dim ond eu bod yn cael eu cyflwyno ar-lein.

  Bydd gofyn i chi neilltuo 4 diwrnod i ddilyn y cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Y cymhwyster Rheoli Prosiectau i Weithwyr Proffesiynol (PMP®) yw'r safon aur i reolwyr prosiectau, gyda dros filiwn wedi ennill y dystysgrif ledled y byd.

A'r chweched argraffiad wedi'i gyhoeddi, mae canllawiau PMBOK® yn cynnwys manylion y 49 proses sy'n angenrheidiol i roi prosiect ar waith yn llawn. Yn ôl y PMI, bydd y prosesau hyn yn galluogi deiliaid tystysgrifau i ennill 25% yn fwy na'r rhai sy'n cystadlu yn eu herbyn, a chynnal rhagor o brosiectau'n llwyddiannus.

Gall Tystysgrif PMP® fod o help i'ch gyrfa yn y meysydd allweddol a ganlyn:

Gwna i'ch CV sefyll allan yng nghanol y rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn.

Byddwch yn dysgu am iaith sy'n gyffredin ledled y byd

Mae galw mawr am Reolwyr Prosiectau ardystiedig

Yn aelod o'r PMI, cewch gyfleoedd gwych i rwydweithio

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion ffurfiol, ond bydd gofyn i chi fod â diddordeb brwd yn y pwnc. Yn ogystal, er mwyn sefyll eich arholiad, bydd gofyn i chi fod â 5 mlynedd o brofiad yn arwain prosiect, neu 3 blynedd o brofiad yn achos rhai sydd â gradd Brifysgol.

Cyflwyniad

Yn ystod y cwrs, byddwch yn ymdrin â'r 49 proses sy'n rhan o'r dystysgrif ac yn dadansoddi'r rhain yn Fewnbynnau, Offer a Thechnegau ac Allbynnau. Cyflawnir hyn mewn pum cam: Dechrau prosiect, Cynllunio prosiect, Rhoi prosiect ar waith, Monitro a Rheoli, Dod â Phrosiect i Ben.

Maes Llafur

Mae'r pum cam yn ymdrin â deg maes gwybodaeth neu faes pwnc, a ddefnyddir fel rheol wrth gyflwyno prosiect.

⁠Y meysydd yw:

Rheoli'r integreiddio

Rheoli'r cwmpas

Rheoli amserlenni

Rheoli costau

Rheoli ansawdd

Rheoli adnoddau

Rheoli'r cyfathrebu

Rheoli risgiau

Rheoli'r caffael

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau a gynhelir ar-lein, a bydd gofyn i chi gael mynediad i'r rhyngrwyd ar ddyfais sy'n cynnwys microffon a gwe-gam.

Nid yw'r arholiad PMP yn rhan o'r cwrs hwn a rhaid i ddysgwyr drefnu'r arholiad (yn daladwy gan y dysgwr) yn uniongyrchol gyda PMI.

Gellir sefyll yr arholiad PMI ar-lein drwy brofi dan drefn proctor ar-lein.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn am yr arholiad, ffioedd a'r broses wneud cais yn https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp/earn-the-pmp/how-to-apply

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, argymhellwn eich bod yn cael golwg ar Gwrs Rheoli Prosiectau Agile (Sylfaen ac Ymarferwyr).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol