Ystafell Ddosbarth Rithwir - Microsoft Windows 10 (MD-100)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau wyneb yn wyneb yn y dosbarth, ond maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

  Bydd angen i chi neilltuo 6 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae cwrs Gweinyddwr Bwrdd Gwaith Modern Microsoft wedi'i greu'n arbennig ar gyfer ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn dod yn Weinyddwyr Bwrdd Gwaith Windows medrus. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi'n llawn ar gyfer pasio arholiad ardystio Microsoft MCSA MD-100, gyda chwrs a lab Windows 10. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Windows 10, rheoli data a dyfeisiau; ffurfweddu cysylltedd, a chynnal Windows 10 mewn lleoliad Microsoft 365.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, ond bydd angen i chi feddu ar ddiddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar yr ystod o dystysgrifau CompTIA.

Gwybodaeth campws Remote Learning

Modiwl 1: Cyflwyniad

Modiwl 2: Gosod Windows 10:

 • Deall y Pethau Sylfaenol
 • Saernïaeth Windows 10
 • Paratoi i Osod Windows 10
 • Gosod Windows 10
 • Deall Opsiynau Gosod Awtomataidd
 • Defnyddio Gosodiadau Heb Oruchwyliaeth
 • Windows Update

Modiwl 3: Ffurfweddu Defnyddwyr:

 • Deall Cyfrifon Defnyddwyr
 • Gweithio gyda Chyfrifon Defnyddwyr
 • Rheoli Priodweddau Defnyddiwr
 • Datrys Problemau â Dilysu Cyfrif Defnyddiwr
 • Rheoli a Chreu Grwpiau
 • Rheoli Diogelwch drwy Ddefnyddio GPOs a LGPOs
 • Ffurfweddu Rheolydd Cyfrif Defnyddiwr
 • Deall Cardiau Clyfar
 • Ffurfweddu Rheoli o Bell
 • Defnyddio PowerShell

Modiwl 4: Rheoli Data:

 • Rheoli Diogelwch Ffeiliau a Ffolderi
 • Rheoli Mynediad Rhwydwaith
 • Deall Diogelwch Caledwedd

Modiwl 5: Rheoli Amgylchedd Windows 10:

 • Rheoli Windows
 • Ffurfweddu Opsiynau Symudedd
 • Rheoli Gwasanaethau Windows 10
 • Ffurfweddu Porwyr Rhyngrwyd

Modiwl 6: Ffurfweddu Diogelwch a Dyfeisiau:

 • Deall Systemau Ffeiliau
 • Ffurfweddu NTFS
 • Ffurfweddu Caledwedd
 • Rheoli Dyfeisiau I/O
 • Ffurfweddu Mur Cadarn Windows Defender

Modiwl 7: Ffurfweddu Cysylltiad Rhwydwaith:

 • Deall y Pethau Sylfaenol
 • Ffurfweddu Dyfeisiau NIC
 • Deall TCP/IP

Modiwl 8: Ffurfweddu Adferiad:

 • Deall Adferiad
 • Bod yn ymwybodol o'r Opsiynau Cychwyn/Ailgychwyn
 • Cynnal a Chadw Windows 10 gyda Gwneud Copi Wrth Gefn ac Adfer
 • Defnyddio dull Diogelu'r System
 • Monitro Windows

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol