Ystafell Ddosbarth Rithwir - Microsoft Office 365 Identities and Requirements (MS-100)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau wyneb yn wyneb yn y dosbarth, ond maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

  Bydd angen i chi neilltuo 4 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin ag elfennau allweddol gweinyddiaeth menter Microsoft 365. Byddwch yn dod yn Weinyddwr Menter Microsoft 365 hyfforddedig.

Mae'r rolau'n cynnwys gwerthuso, cynllunio, mudo, defnyddio a rheoli gwasanaethau Microsoft 365. Byddwch yn gallu ymgymryd â phrosesau mudo Microsoft 365 a rheoli'r seilwaith hwn gan gynnwys ei hunaniaeth, diogelwch, cydymffurfiaeth a thechnolegau ategol.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, ond bydd angen i chi feddu ar ddiddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar yr ystod o dystysgrifau CompTIA.

Gwybodaeth campws Remote Learning

Trosolwg o Microsoft 365 Identity and Services (MS-100):

 • Dylunio a gweithredu gwasanaethau Microsoft 365
 • Rheoli rolau a hunaniaeth defnyddwyr
 • Rheoli mynediad a dilysu
 • Cynllunio llwyth gwaith a rhaglenni Office 365

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol