Ystafell Ddosbarth Rithwir –- Gwregys Melyn Lean Six Sigma (ISO18404)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Cyflwynir y cwrs hwn mewn ystafell ddosbarth rithwir. ⁠Mae cyrsiau a gynhelir mewn ystafelloedd dosbarth rhithwir yr un fath â rhai a gynhelir wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth arferol, dim ond eu bod yn cael eu cyflwyno ar-lein.

  Bydd gofyn i chi neilltuo 2 ddiwrnod i ddilyn y cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Crëwyd cwrs Gwregys Melyn Lean Six Sigma i unigolion a busnesau sy'n awyddus i ddefnyddio methodoleg Lean Six Sigma yn eu prosiectau a'u cyfrifoldebau gwaith.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion ffurfiol, ond bydd gofyn i chi fod â diddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

Egwyddorion hanfodol Lean a Six Sigma

Manteision cyfuno'r ddau er mwyn cael dull unedig o weithio

Methodoleg DMAIC

Meini prawf targedu prosiectau

Beth sy'n gwneud prosiect Lean Six Sigma gwych?

Cysyniadau ac offer Lean Six Sigma

Elfennau allweddol trawsnewidiad Lean llwyddiannus

Dewis prosiectau

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau a gynhelir ar-lein, a bydd gofyn i chi gael mynediad i'r rhyngrwyd ar ddyfais sy'n cynnwys microffon a gwe-gam.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, argymhellwn eich bod yn cael golwg ar Gwrs Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma (ISO18404)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol