Ystafell Ddosbarth Rithwir – Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma (ISO18404

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Cyflwynir y cwrs hwn mewn ystafell ddosbarth rithwir. ⁠⁠Mae cyrsiau a gynhelir mewn ystafelloedd dosbarth rhithwir yr un fath â rhai a gynhelir wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth arferol, dim ond eu bod yn cael eu cyflwyno ar-lein.

  Bydd gofyn i chi neilltuo 5 diwrnod i ddilyn y cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Yn sgil cael achrediad Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma, bydd gennych y sgiliau a'r technegau sy'n angenrheidiol i wella safon a phrosesau sefydliad yn hyderus.

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 2 ddiwrnod yn canolbwyntio ar y gwregys melyn a 3 diwrnod yn canolbwyntio ar y gwregys gwyrdd. Felly, nid oes arnoch angen unrhyw brofiad blaenorol cyn dilyn y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cynnwys:

Hanfodion Lean Six Sigma

Beth yw Lean Six Sigma?

Llif Proses a Mapio Ffrwd Gwerthoedd

Muda, Mura a Muri – Tri afiechyd Prosesau

Y Saith Gwastraff

Llais y Cwsmer (VoC) a Nodweddion sy'n Hollbwysig o ran Ansawdd (CTQs)

Cost Ansawdd Gwael

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau a gynhelir ar-lein, a bydd gofyn i chi gael mynediad i'r rhyngrwyd ar ddyfais sy'n cynnwys microffon a gwe-gam.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, argymhellwn eich bod yn cael golwg ar Gwrs Gwregys Du Lean Six Sigma (ISO18404)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.