Ystafell Ddosbarth Rithwir – Gwregys Du Lean Six Sigma ISO 18404

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  Cyflwynir y cwrs fel dosbarth rhithwir dros 8 diwrnod.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Lean Six Sigma yn fethodoleg gwella prosesau a gydnabyddir yn fyd-eang sy'n cynorthwyo busnesau i gynyddu eu refeniw, lleihau costau a gwella effeithlonrwydd ac yn darparu fframwaith ar gyfer newid diwylliant sefydliadol yn gyffredinol. Mae Lean Six Sigma yn defnyddio'r pum cam (Diffinio, Mesur, Dadansoddi, Gwella a Rheoli) wedi'u hanelu at adnabod gwraidd y broblem o ran aneffeithlonrwydd ac mae'n gweithio gydag unrhyw brosesau, cynhyrchion neu wasanaethau sy'n meddu ar swm mawr o ddata neu nodweddion mesuradwy.

Cyflwynir Ystafell Ddosbarth Rithwir Gwregys Du Lean Six Sigma dros 8 diwrnod, sy'n cynnwys y Gwregys Melyn am y ddau ddiwrnod cyntaf, yna tridiau'r Gwresgys Gwyrdd ac mae'r tridiau olaf yn cyflwyno'r Gwregys Du.

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs hyfforddiant Gwregys Du Lean Six Sigma yn ddelfrydol i unigolion sy'n meddu ar dystysgrif Gwregys Gwyrdd ac yn awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth a'u profiad i'r lefel nesaf, fel uwch reolwr.

Mae'r cwrs hyfforddiant Gwregys Du yn addas i unigolion heb fawr ddim profiad yn y maes sy'n awyddus i gael swydd rheoli prosiect yn defnyddio dulliau proffesiynol Lean Six Sigma.

Cyflwyniad

Ystafell Ddosbarth Rithwir

Asesiad

Arholiadau swyddogol ar-lein a oruchwylir

Dilyniant

Mae'r rhai sy'n meddu ar gymhwyster Gwregys Du Lean Six Sigma wedi'u hyfforddi'n effeithlon i wella canlyniadau'r sefydliad trwy ddadansoddi ystadegau ac felly mae ganddynt lwybr gyrfa broffidiol sy'n amrywio o Uwch Reolwr Prosiect i Gyfarwyddwr Gweithrediadau.

Mae'r cyflogau potensial yn amrywio, fel y dangosir isod:

 • Rheolwr Gwella Parhaus - cyflog cyfartalog £45,000 y flwyddyn
 • Rheolwr Prosiect - cyflog cyfartalog £48,000 y flwyddyn
 • Ymgynghorydd Prosesau Busnes - cyflog cyfartalog £56,000 y flwyddyn
 • Cyfarwyddwr Gweithrediadau - cyflog cyfartalog £76,000 y flwyddyn

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol