Ystafell Ddosbarth Rithwir - ITIL® 4 Sylfaen

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau wyneb yn wyneb yn y dosbarth, ond maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

  Bydd angen i chi neilltuo 1 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn gymhwyster rheoli gwasanaethau TG lefel mynediad, sy'n rhoi dealltwriaeth o'r prif gysyniadau a therminoleg y tu ôl i ITIL®. Mae'r pynciau hyn yn cynnwys saith egwyddor arweiniol ITIL® 4, pedwar dimensiwn rheoli gwasanaethau a mwy.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, gall unrhyw un gofrestru a dysgu am dechnegau, terminoleg a phrosesau allweddol ITIL®.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y Cwrs Diploma Rhyngwladol mewn Dadansoddi Busnes sydd wedi'i achredu gan y BCS.

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Sut mae ITIL® yn adeiladu ar Lean, Agile, DevOps, ac arferion rheoli prosiectau a phrosesau eraill, ac yn eu cefnogi
 • Saith egwyddor arweiniol ITIL®4
 • System gwerth gwasanaeth ITIL®
 • Pedwar dimensiwn rheoli gwasanaethau
 • Arferion ITIL®; deall pwrpas a thermau allweddol pob un o'r 15, gyda dealltwriaeth fanwl o saith.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol