Ystafell Ddosbarth Rithwir - Cwrs Hyfforddiant Cyflwyniad i Python

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Remote Learning
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd

  Cyflwynir y cwrs fel dosbarth rhithwir dros 4 diwrnod.

 • Math o gwrs
  Rhan amser

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Python yn iaith rhaglennu hawdd i'w dysgu, ac mae'n un o'r ieithoedd rhaglennu mwyaf poblogaidd erbyn hyn, sy'n addas ar gyfer bron bob tasg o ddatblygu rhyngwynebau defnyddwyr graffigol i lunio rhaglenni rhyngrwyd.

Cyflwyniad i iaith rhaglennu Python yw'r cwrs hwn ac mae'n addas i'r holl ddysgwyr sy'n dymuno deall cydrannau sylfaenol rhaglennu cyfrifiadurol.

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu elfennau craidd iaith Python a bydd y dysgwr yn dysgu adnabod ac ysgrifennu Cod Python cywir, adnabod y mathau o ddata a gefnogir gan Python a medru adnabod a llunio cod Python a fydd yn datrys problemau cymhleth yn rhesymegol.

Cyflwynir y cwrs fel dosbarth rhithwir dros 4 diwrnod a bydd yn cynnwys y pynciau canlynol:

 • Cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio Mathau Data a Gweithrediadau Data
 • Rheoli llif gyda phenderfyniadau a dolenni
 • Cyflawni gweithrediadau mewnbwn ac allbwn
 • Cod Dogfennau a Strwythur
 • Defnyddio prosesau datrys anawsterau a thrin gwallau
 • Cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio Modiwlau ac Offer
 • Cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio Mathau Data a Gweithredwyr
 • Rheoli llif gyda phenderfyniadau a dolenni
 • Cyflawni gweithrediadau mewnbwn ac allbwn
 • Cod Dogfennau a Strwythur
 • Defnyddio prosesau datrys anawsterau a thrin gwallau
 • Cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio Modiwlau ac Offer

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y dysgwr yn deall rhaglennu, yn ysgrifennu cod sylfaenol, deall cysyniadau rhaglennu, meddwl fel rhaglennydd, deall yr offer codio a meddu ar well syniad o'r gyrfaoedd a gynigir ym maes codio Python ac ati.

Gofynion mynediad

Gan fod hwn yn gwrs lefel sylfaen, nid oes rhagofynion ar gyfer cofrestru ar y cwrs. Byddai'n fuddiol pe bai'r ymgeisydd yn deall rhywfaint am raglennu, ac ieithoedd rhaglennu eraill, ond nid yw hynny'n hanfodol.

Cyflwyniad

Ystafell Ddosbarth Rithwir

Asesiad

Nid oes asesiad ar gyfer y cwrs hwn.

Dilyniant

Yn dilyn cael tystysgrif Python bydd dysgwr yn sgiliedig yn un o ieithoedd rhaglennu mwyaf deinamig a hyblyg y byd.

Mae'r cyflogau potensial yn amrywio, fel y dangosir isod:

 • Dadansoddwr Data - cyflog cyfartalog £30,000 y flwyddyn
 • Rhaglennydd - cyflog cyfartalog £31,000 y flwyddyn
 • Datblygwr Python - cyflog cyfartalog £46,000 y flwyddyn
 • Rheolwr Cynnyrch - cyflog cyfartalog £50,000 y flwyddyn

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol