Ystafell Ddosbarth Rithwir - Cwrs Hyfforddiant Cyflwyniad i Python

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  Cyflwynir y cwrs fel dosbarth rhithwir dros 4 diwrnod.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Python yn iaith rhaglennu hawdd i'w dysgu, ac mae'n un o'r ieithoedd rhaglennu mwyaf poblogaidd erbyn hyn, sy'n addas ar gyfer bron bob tasg o ddatblygu rhyngwynebau defnyddwyr graffigol i lunio rhaglenni rhyngrwyd.

Cyflwyniad i iaith rhaglennu Python yw'r cwrs hwn ac mae'n addas i'r holl ddysgwyr sy'n dymuno deall cydrannau sylfaenol rhaglennu cyfrifiadurol.

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu elfennau craidd iaith Python a bydd y dysgwr yn dysgu adnabod ac ysgrifennu Cod Python cywir, adnabod y mathau o ddata a gefnogir gan Python a medru adnabod a llunio cod Python a fydd yn datrys problemau cymhleth yn rhesymegol.

Cyflwynir y cwrs fel dosbarth rhithwir dros 4 diwrnod a bydd yn cynnwys y pynciau canlynol:

 • Cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio Mathau Data a Gweithrediadau Data
 • Rheoli llif gyda phenderfyniadau a dolenni
 • Cyflawni gweithrediadau mewnbwn ac allbwn
 • Cod Dogfennau a Strwythur
 • Defnyddio prosesau datrys anawsterau a thrin gwallau
 • Cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio Modiwlau ac Offer
 • Cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio Mathau Data a Gweithredwyr
 • Rheoli llif gyda phenderfyniadau a dolenni
 • Cyflawni gweithrediadau mewnbwn ac allbwn
 • Cod Dogfennau a Strwythur
 • Defnyddio prosesau datrys anawsterau a thrin gwallau
 • Cyflawni gweithredoedd gan ddefnyddio Modiwlau ac Offer

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y dysgwr yn deall rhaglennu, yn ysgrifennu cod sylfaenol, deall cysyniadau rhaglennu, meddwl fel rhaglennydd, deall yr offer codio a meddu ar well syniad o'r gyrfaoedd a gynigir ym maes codio Python ac ati.

Gofynion mynediad

Gan fod hwn yn gwrs lefel sylfaen, nid oes rhagofynion ar gyfer cofrestru ar y cwrs. Byddai'n fuddiol pe bai'r ymgeisydd yn deall rhywfaint am raglennu, ac ieithoedd rhaglennu eraill, ond nid yw hynny'n hanfodol.

Cyflwyniad

Ystafell Ddosbarth Rithwir

Asesiad

Nid oes asesiad ar gyfer y cwrs hwn.

Dilyniant

Yn dilyn cael tystysgrif Python bydd dysgwr yn sgiliedig yn un o ieithoedd rhaglennu mwyaf deinamig a hyblyg y byd.

Mae'r cyflogau potensial yn amrywio, fel y dangosir isod:

 • Dadansoddwr Data - cyflog cyfartalog £30,000 y flwyddyn
 • Rhaglennydd - cyflog cyfartalog £31,000 y flwyddyn
 • Datblygwr Python - cyflog cyfartalog £46,000 y flwyddyn
 • Rheolwr Cynnyrch - cyflog cyfartalog £50,000 y flwyddyn

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol