Ystafell Ddosbarth Rithwir - CompTIA Network+

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau wyneb yn wyneb yn y dosbarth, ond maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

  Bydd angen i chi neilltuo 6 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. Os ydych chi'n dymuno rhoi hwb ymlaen i'ch gyrfa tuag at seilwaith TG, yna mae'n hanfodol eich bod yn ennill eich ardystiad CompTIA Network+. Mae'r cwrs CompTIA Network+ hwn yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol gan gyflogwyr, felly mae'n gymhwyster delfrydol i ymgeiswyr sy'n gweithio tuag at yrfa yn y sector TG neu Seiberddiogelwch, yn ogystal ag unigolion sydd eisoes yn gweithio fel gweithwyr TG proffesiynol ac sy'n dymuno diweddaru eu gwybodaeth am rwydweithio. Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch wedi datblygu'r sgiliau i reoli, datrys problemau a ffurfweddu rhwydweithiau sefydliad yn hyderus ac yn annibynnol.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, ond bydd angen i chi feddu ar ddiddordeb brwd yn y pwnc.

Os nad oes gennych chi wybodaeth na phrofiad blaenorol ym maes TG, yna rydym yn argymell eich bod yn cwblhau CompTIA A+ cyn y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Gwrs CompTIA Security+.

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae'r cwrs CompTIA Network+ Swyddogol yn ymdrin â'r canlynol:

 • Cysyniadau Rhwydweithio
 • Seilwaith
 • Gweithrediadau'r Rhwydwaith
 • Diogelwch Rhwydwaith
 • Datrys Problemau Rhwydwaith ac Offer

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol