Ystafell Ddosbarth Rithwir - CompTIA A+

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau wyneb yn wyneb yn y dosbarth, ond maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein. Bydd angen i chi neilltuo 5 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. Mae cwrs CompTIA A+ wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer unigolion sy'n awyddus i ddechrau gyrfa yn y sector TG. Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu datrys problemau'n hyderus, ac yn gallu cefnogi technolegau craidd cyfredol o'r cwmwl a diogelwch i reoli data. P'un ai a ydych yn Dechnegydd TG sy'n awyddus i ddiweddaru eich gwybodaeth bresennol, neu'n ddechreuwr llwyr sy'n dymuno symud i'r diwydiant TG am y tro cyntaf, mae'r cwrs hwn yn addas i chi.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, ond bydd angen i chi feddu ar ddiddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Gwrs CompTIA Network+.

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs yn cynnwys:

 • Cwblhau pecyn cwrs dysgu rhyngweithiol sy'n paratoi myfyrwyr i sefyll arholiadau CompTIA A+ 220-1001 a 220-1002. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys cyrsiau ac arholiadau:
 • Gliniaduron, cyfrifiaduron bwrdd gwaith, ffonau clyfar, tabledi, technoleg gwisgadwy, e-ddarllenwyr, GPS
 • Windows 10, 7, 8, 8.1, Android, iOS, Linux, Mac OS X, Chrome OS
 • Cysylltiad â rhwydwaith dyfeisiau symudol, cymorth rhaglen a chysoni dyfeisiau
 • Rhwydweithio dyfeisiau caledwedd (Llwybryddion, switshis, pwyntiau mynediad, rheolydd rhwydwaith yn y cwmwl, PoE, ac ati)
 • Lletywyr rhwydwaith, rôl gweinydd, teclynnau rhyngrwyd, systemau etifeddol
 • Offer a chydrannau caledwedd cyfrifiadur, gosodiadau BIOS/UEFI, gyriannau cyflwr solid (M2, NVME, SATA 2.5), RAID 10, ffurfweddiadau storio cyfnewidadwy poeth
 • Ffurfweddiadau personol i'r cyfrifiadur gan gynnwys gweithfannau rhithwirioldeb a dyfeisiau NAS
 • Rhannu dyfeisiau a pheiriannau argraffu amlswyddogaeth drwy osodiadau OS, cysylltiadau â gwifr a di-wifr, argraffu 3D
 • Cysyniadau diogelwch rhesymegol, gosodiadau diogelwch Active Directory, tocynnau meddalwedd, polisïau MDM, hidlo cyfeiriadau MAC, tystysgrifau, VPN, DLP, hidlo e-byst
 • Protocolau diogelwch ac amgryptio (WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES), dulliau dilysu (un ffactor, aml-ffactor, RADIUS, TACACS), adnabod ac atal bygythiadau diogelwch
 • Pryderon a pholisïau preifatrwydd (PII, PCI, GDPR, PHI)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol