Ystafell Ddosbarth Rithwir - Haciwr Moesol Ardystiedig CEH (EC-Council)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau wyneb yn wyneb yn y dosbarth, ond maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

  Bydd angen i chi neilltuo 8 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Y cymhwyster Haciwr Moesol Ardystiedig (CEH) yw un o'r cymwysterau Hacio Moesol mwyaf adnabyddus yn y byd. Hacio moesol yw un o'r canghennau mwyaf poblogaidd o seiberddiogelwch ac mae'r angen am arbenigwyr medrus yn tyfu'n gyflym. Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr TG proffesiynol sy'n dymuno symud i seiberddiogelwch. Neu, os nad oes gennych chi brofiad TG, yna bydd y cwrs hwn yn ddelfrydol ar ôl i chi gwblhau ardystiadau CompTIA penodol.

Gofynion mynediad

Dylai fod gennych chi wybodaeth a phrofiad mewn amgylchedd TG, neu fe ddylech fod wedi cwblhau eich arholiadau CompTIA A+ a CompTIA N+ cyn ymuno â'r cwrs hwn.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Gwrs Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+).

Gwybodaeth campws Remote Learning

Trosolwg o'r Modiwl Haciwr Moesol Ardystiedig (CEH):

 • Cyflwyniad i Hacio Moesol
 • Archwiliad Strategol ac Ôl-troed
 • Sganio Rhwydweithiau
 • Enrhifo
 • Dadansoddi Gwendidau
 • Hacio System
 • Bygythiadau Maleiswedd
 • Sniffio
 • Teilwra Cymdeithasol
 • Gwadu Gwasanaeth
 • Herwgipio Sesiwn
 • Osgoi IDs, Muriau Cadarn, a Photiau Mêl
 • Hacio Gweinyddion Gwe
 • Hacio Rhaglenni Gwe
 • Chwistrellu SQL
 • Hacio Rhwydweithiau Di-wifr
 • Hacio Llwyfannau Symudol
 • Hacio IoT
 • Cyfrifiadura Cwmwl
 • Cryptograffi

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol