Ystafell Ddosbarth Rithwir - Tystysgrif Hanfodion BCS mewn Deallusrwydd Artiffisial

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Hyd:

  Cyflwynir y cwrs fel dosbarth rhithwir mewn un diwrnod.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs Tystysgrif Hanfodion Deallusrwydd Artiffisial wedi'i anelu at unigolion sydd â diddordeb mewn, neu angen defnyddio Deallusrwydd Artiffisial yn eu sefydliad.

Byddai Uwch Reolwyr a Rheolwyr Canol sy'n gyfrifol am neu'n trefnu timau i greu Deallusrwydd Artiffisial yn elwa o'r egwyddorion a ddysgir trwy gydol yr hyfforddiant hwn hefyd.

Bydd y cwrs o fudd i unigolion sy'n gweithio yn y sectorau canlynol:

 • Gwyddoniaeth
 • Peirianneg
 • Peirianneg Gwybodaeth
 • Cyllid
 • Gwasanaethau TG

Gofynion mynediad

Gan fod y cwrs hwn yn dechrau ar lefel sylfaenol gall unrhyw un gofrestru ar y rhaglen hyfforddiant hon, waeth beth fo eu cefndir neu lefel profiad.

Cyflwyniad

Ystafell Ddosbarth Rithwir

Asesiad

Arholiadau swyddogol ar-lein a oruchwylir

Dilyniant

Mae cyfleoedd gyrfa ym maes Deallusrwydd Artiffisial wedi cynyddu'n ddiweddar oherwydd y galw cynyddol am hyn mewn diwydiant. Gellir cyfiawnhau’r brolio y bydd Deallusrwydd Artiffisial yn creu llu o swyddi ac mae gyrfa ym maes Deallusrwydd Artiffisial yn edrych yn fwy addawol nac unrhyw swyddi eraill sydd ar gael y dyddiau hyn.

Mae cyflogwyr angen doniau Deallusrwydd Artiffisial i wireddu gofynion technolegol y cwmni.

Mae'r cyflogau potensial yn amrywio, fel y dangosir isod:

 • Gwyddonydd Data - cyflog cyfartalog £39,000 y flwyddyn
 • Peiriannydd Ymchwil - cyflog cyfartalog £42,000 y flwyddyn
 • Uwch Wyddonydd Data - cyflog cyfartalog £60,000 y flwyddyn
 • Gwyddonydd Data Arweiniol - cyflog cyfartalog £73,000 y flwyddyn

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.